> Prace można uporządkować w następujący sposób:

1. MALARSTWO
Obrazy są poświęcone tematowi światła. Poddaję światło analizie pod kątem naukowym, kulturowym i jakościowym. W celu wzmocnienia rezultatów nie unikam konsultacji
ze specjalistami z dziedziny fizyki, chemii, biologii i architektury. Taka formuła pozwalana precyzyjne ujęcie tematu i wzmocnienie doświadczenia obrazu.

2. LABORATORIUM
Przestrzeń, w której posługuję się różnymi narzędziami (rzeźba, światło, film)
w poszukiwaniu języka formalnego umożliwiającego wyrażenie podstawowych spraw.
Jest to strefa zmagań ukierunkowanych na rozwój wrażliwości, w celu wzmocnienia rozróżnienia jakości formy (w sensie aksjologicznym). Rezultaty tych działań nazywam projektami.

ŁUKASZ DYBALSKI

FR / ENG / PL